COMUNICAT REZULTATE ALEGERI

Comunicat

CAA-PHuser
6

 

COMUNICAT REZULTATE ALEGERI

Comunicat

Privind rezultatele alegerilor organelor de conducere ale Baroului Prahova si ale CAA Filiala Prahova de catre Adunarea Generala a Avocatilor din cadrul Baroului Prahova din 18.10.2023

 

Componenta Consiliului Baroului Prahova, conform votului exprimat este urmatoarea:

 1. Dinu Gabriela – 118 voturi

 2. Marinescu Narcisa – 110 voturi

 3. Davidescu Marius Cezar – 105 voturi

 4. Toma Mihaela – 94 voturi

 5. Gradinaru Cosmin Dan – 89 voturi

 6. Badicu Silviu Marius – 89 voturi

 7. Popa Mihai Eugen – 85 voturi

 8. Ursuleanu Miralena – 80 voturi

 9. Cojocaru Constantin – 80 voturi

 10. Stasie Magdalena – 76 voturi

 11. Stanciulescu Toma Razavan – 72 voturi

 12. Bitoiu Magdalena Claudia – 66 voturi

Membri supleanti:

 1. Dobre Cristina – 65 voturi

 2. Stoenac Ciprian – 61 voturi

 3. Botez George Sorin Niculae - 58

 4. Zamfirescu Ioana Raluca Dana – 57 voturi

 5. Cioceanu Luminita – 52 voturi

 6. Grigorovici Cristina – 49 voturi

 7. Chiriacopol Valentin – 37 voturi

 8. Marcu Alin – 33 voturi

 9. Babeanu Nicolae – 25 voturi

 10. Antimiu Cerasela – 20 voturi

 

Componenta Comisiei de Disciplina a Baroului Prahova, conform votului exprimat este urmatoarea:

 1. Davidescu Marius Cezar – 132 voturi

 2. Ursuleanu Miralena – 98 voturi

 3. Mirel Raluca – 95 voturi

 4. Popescu Lidia – 85 voturi

 5. Sterie Delia Alexandra – 81 voturi

 6. Neagu Milena – 80 voturi

 7. Zaharia Ana Maria Florina – 79 voturi

 8. Antimiu Cerasela – 48 voturi

 9. Babeanu Nicolae – 41 voturi

Zamfirescu Ioana Raluca Dana – 0 voturi

Componenta Comisiei de cenzori a Baroului Prahova, conform votului exprimat este urmatoarea:

 1. Cioceanu Luminita – 128 voturi

 2. Negrea Emil – 120 voturi

 3. Babeanu Nicolae – 82 voturi

Componenta Consiliului de Administratie al CAA Filiala Prahova, conform votului exprimat este urmatoarea:

 1. Mitroiu Mircea – 147 voturi

 2. Toma Razvan – 131 voturi

 3. Tuica Gheorghe – 106 voturi

 4. Craiu Adriana Eugenia – 105 voturi

 5. Sandru Mariana Monica – 96 voturi

 

Membrii supleanti:

1.Dobre Cristina – 68 voturi

2.Babeanu Nicolae – 37 voturi

 

Componenta Comisiei de cenzoria a CAA Filiala Prahova, conform votului exprimat este urmatoarea:

 1. Manea Sandu Horia – 131 voturi

 2. Grozea Vasile – 130 voturi

 3. Gabara Zamfira – 120 voturi

Babeanu Nicolae – 45 voturi

 

 

 

DECAN,

Av. Emanuela Antonescu

 

SECRETAR,

Ioana Avramita
Proces Verbal

al Comisiei de Organizare, Votare si Validare

din data de 19.10.2023

Au fost prezenti - Decan av Emanuela Antonescu

- av Paponi Constantin

- av Radu Florian

- av Nedelea Andreea

- av Gruia Elena

Comisia nr 1 de Organizare, Votare si Validare, intrunita în sedinta astazi 19.10.2023, orele 08:00, în prezenta IT-ului Baroului Prahova domnul Leonard Moroianu, a procedat la verificarea rezultatelor de vot si a cvorumului conform art.541 alin.2 din Legea 51/1995 republicata

 • Numarul total de avocati cu drept de vot este 504; fiind a doua convocare conform art.52 alin.3 din Legea 51/1995 republicata, cvorumul se stabileste cu cel putin 1/3 din totalul membrilor Baroului Prahova cu drept de vot

 • Prin urmare pentru intrunirea cvorumului era necesar sa voteze un numar de 169 avocati cu drept de vot

 • Se constata ca au votat un numar de 226 avocati cu drept de vot, prin urmare Comisia nr.1 de Organizare, Votare si Validare constata ca a fost intrunit legal cvorumul Adunarii Generale, raportat la dispozitiile art.541 alin.2 din Legea 51/1995 republicata.

Se constata ca pentru fiecare punct de pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Baroului Prahova au fost urmatoarele rezultate:

1.Descarcarea de gestiune pe anul 2021:

Da – 138 Nu – 27 Abtineri – 61

Prin urmare se constata ca Adunarea Generala a aprobat descarcarea de gestiune pe anul 2021.

2.Descarcarea de gestiune pe anul 2022

Da – 138 Nu – 26 Abtineri – 61

Prin urmare se constata ca Adunarea Generala a aprobat descarcarea de gestiune pe anul 2022.

3.Aprobare proiectie bugetara pentru anul 2023

Da – 143 Nu – 22 Abtineri – 61

Prin urmare se constata ca Adunarea Generala a aprobat proiectia bugetara pentru anul 2023.

4.Alegerea Consiliului Baroului Prahova

Componenta Consiliului Baroului Prahova, pentru un mandat de 4 ani, conform rezultatului votului exprimat este urmatoarea:

 1. Dinu Gabriela – 118 voturi

 2. Marinescu Narcisa – 110 voturi

 3. Davidescu Marius Cezar – 105 voturi

 4. Toma Mihaela – 94 voturi

 5. Gradinaru Cosmin Dan – 89 voturi

 6. Badicu Silviu Marius – 89 voturi

 7. Popa Mihai Eugen – 85 voturi

 8. Ursuleanu Miralena – 80 voturi

 9. Cojocaru Constantin – 80 voturi

 10. Stasie Magdalena – 76 voturi

 11. Stanciulescu Toma Razavan – 72 voturi

 12. Bitoiu Magdalena Claudia – 66 voturi

Membrii supleanti:

 1. Dobre Cristina – 65 voturi

 2. Stoenac Ciprian – 61 voturi

 3. Botez George Sorin Niculae – 58 voturi

 4. Zamfirescu Ioana Raluca Dana – 57 voturi

 5. Cioceanu Luminita – 52 voturi

 6. Grigorovici Cristina – 49 voturi

 7. Chiriacopol Valentin – 37 voturi

 8. Marcu Alin – 33 voturi

 9. Babeanu Nicolae – 25 voturi

 10. Antimiu Cerasela – 20 voturi

5.Alegerea Comisiei de Disciplina

Componenta Comisiei de Disciplina a Baroului Prahova pentru un mandat de 4 ani, conform rezultatului votului exprimat este urmatoarea:

 1. Davidescu Marius Cezar – 132 voturi

 2. Ursuleanu Miralena – 98 voturi

 3. Mirel Raluca – 95 voturi

 4. Popescu Lidia – 85 voturi

 5. Sterie Delia Alexandra – 81 voturi

 6. Neagu Milena – 80 voturi

 7. Zaharia Ana Maria Florina – 79 voturi

 8. Antimiu Cerasela – 48 voturi

 9. Babeanu Nicolae – 41 voturi

 10. Zamfirescu Ioana Raluca Dana – 0 voturi

Se constata ca membrii Comisiei de Disciplina sunt toti cei mentionati mai sus, cu exceptia doamnei avocat Zamfirescu Ioana Raluca Dana, care nu a obtinut nici un vot.

Urmeaza ca doamna avocat Ursuleanu Miralena si domnul avocat Davidescu Marius Cezar sa aleaga intre functia de consilier si cea de membru al Comisiei de Disciplina.

6.Alegerea Comisiei de Cenzori

Componenta Comisiei de Cenzori a Baroului Prahova pentru un mandat de 4 ani, conform rezultatului votului exprimat este urmatoarea:

 1. Cioceanu Luminita – 128 voturi

 2. Negrea Emil – 120 voturi

 3. Babeanu Nicolae – 82 voturi

Se constata ca membrii Comisiei de cenzori a Baroului Prahova este formata din cei trei membrii mentionati mai sus.

Se constata ca un numar de 7 coduri de vot nu au votat nici o persoana la Consiliul Baroului Prahova, 19 coduri de vot nu votat la Comisia de Disciplina si 38 coduri de vot nu au votat la Comisia de cenzori.

Pentru a fi intrunit cvorumul CAA Filiala Prahova a fost necesar un numar de 194 de membrii cu drept de vot.

Se constata ca si-au exprimat votul un numar de 231 de membrii cu drept de vot ai CAA Filiala Prahova, prin urmare se constata intrunita legal Adunarea Generala a CAA Filiala Prahova.

Se constata ca pentru fiecare punct de pe ordinea de zi a CAA Filiala Prahova au fost urmatoarele rezultate:

1.Descarcarea de gestiune pe anul 2021:

Da – 141 Nu – 27 Abtineri – 60

Prin urmare se constata ca Adunarea Generala a aprobat descarcarea de gestiune pe anul 2021.

2.Descarcarea de gestiune pe anul 2022:

Da – 145 Nu – 27 Abtineri – 59

Prin urmare se constata ca Adunarea Generala a aprobat descarcarea de gestiune pe anul 2022.

3.Aprobare proiectie bugetara pe anul 2023

Da – 149 Nu – 26 Abtineri – 56

Prin urmare se constata ca Adunarea Generala a aprobat proiectia bugetara pe anul 2023.

4.Alegerea membrilor Consiliului de Administratie al CAA Filiala Prahova

Componenta Consiliului de Administratie al CAA Filiala Prahova, pentru un mandat de 4 ani, conform rezultatului votului exprimat este urmatoarea:

 1. Mitroiu Mircea – 147 voturi

 2. Toma Razvan – 131 voturi

 3. Tuica Gheorghe – 106 voturi

 4. Craiu Adriana Eugenia – 105 voturi

 5. Sandru Mariana Monica – 96 voturi

Membrii supleanti:

1.Dobre Cristina – 68 voturi

2.Babeanu Nicolae – 37 voturi

5.Alegerea Comisiei de cenzori a CAA Filiala Prahova

Compenenta Comisiei de cenzori a CAA Filiala Prahova pentru un mandat de 4 ani, conform rezultatului votului exprimat este:

 1. Manea Sandu Horia – 131 voturi

 2. Grozea Vasile – 130 voturi

 3. Gabara Zamfira – 120 voturi

Se constata ca domnul avocat Babeanu Nicolae a obtinut un numar de 45 voturi.

Se constata ca un numar de 22 de coduri de vot nu si-au exprimat votul in ceea ce priveste Comisia de cenzori a CAA Filiala Prahova.

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal.

Decan av. Emanuela Antonescu

Av Paponi Constantin

Av Radu Florian

Av Nedelea Andreea

Av Gruia Elena