HOTARAREA nr.5 din data de 20.10.2023

Avand in vedere a doua convocare a Adunarii Generale a Consiliului de Administratie al Casei de Asigurari a Avocatilor Filiala Prahova, pe anul 2023 desfasurata in data de 18.10.2023, in urma votului....

CAA-PHuser
6


HOTARAREA nr.5
Din data de 20.10.2023

       Avand in vedere a doua convocare a Adunarii Generale a Consiliului de Administratie al Casei de Asigurari a Avocatilor Filiala Prahova, pe anul 2023 desfasurata in data de 18.10.2023, in urma votului electronic exprimat in temeiul, art. 67-70, art. 76-77 din Statutul C.A.A, art. 114 ind. 1 din Legea 72/2016;

       Avand in vedere Regulamentul de vot al Adunarii Generale a Baroului Prahova din luna august 2023;

       Avand in vedere Procesul verbal al Comisiei de Organizare, Votare si Validare din data de 19.10.2023;

       Avand in vedere faptul ca a fost intrunit cvorumul conform dispozitiilor art.68 alin. 6 din Statutul C.A.A. ;

 

In temeiul prevederilor art. 72 alin.2 din Statutul C.A.A., in sedinta din data de 20.10.2023,


CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL FILIALEI PRAHOVA A C.A.A.
HOTARASTE:


Art. 1. Se valideaza rezultatele Adunarii Generale a Filialei Prahova a C.A.A. desfasurata in 18.10.2023, conform Procesului verbal al Comisiei de Organizare, Validare si Votare din 19.10.2023, astfel:
• Voturi exprimate 194 din totalul de 579 membri cu drept de vot;
• Descarcarea de gestiune pentru anul 2021, 141 de voturi;
• Descarcarea de gestiune pentru anul 2022, 145 de voturi;
• Aprobarea proiectiei bugetare pentru anul 2023, 149 de voturi.

Art.2. Prezenta hotarare se va afisa pe site-ul Baroului Prahova, site-ul Filialei Prahova a C.A.A. si la sediul Filialei Prahova a C.A.A..

 


     Presedinte
Av. Mircea Mitroiu