Anunt reconvocare Adunare Generala a Filialei Prahova a C.A.A

Avand in vedere ca la prima convocare a Adunarii Generale a Filialei Prahova a C.A.A., în urma votului electronic exprimat în temeiul art.68 alin.3 din Statutul C.A.A...

CAA-PHuser
5

Anunt reconvocare Adunare Generala a Filialei Prahova a C.A.A

Avand in vedere ca la prima convocare a Adunarii Generale a Filialei Prahova a C.A.A., în urma votului electronic exprimat în temeiul art.68 alin.3 din Statutul C.A.A,, nu a fost intrunit cvorumul, se reconvoaca ADUNAREA GENERALA pentru data de 26.04.2024, odata cu Adunarea Generala a Baroului Prahova, in format electronic.

Astfel cum s-a stabilit prin Hotărârea nr.1/18.01.2024 a Filialei Prahova a C.A.A. si a Regulamantului adoptat în conformitate cu art.114 ind. 1 din Legea nr. 72/2016-republicata, votul se va desfasura prin mijloace electronice, cvorumul urmând să fie apreciat ca statutar în raport de numărul celor care voteaza electronic, în conformitate cu dispozitiile art. 68 alin.4 din Statutul C.A.A.

Ordinea de zi, astfel cum a fost stabilita prin Hotararea nr.1/18.01.2024 este urmatoarea:

  • Descarcarea de gestiune pentru anul 2023;

  • Proiectia bugetara pe anul 2024;

  • Planul de Investitii pe anul 2024.

Reamintim colegilor avocati dispozitiile art. 42 din Legea nr. 51/1995 privind organizarea si exercitarea profesiei de avocat, care prevede in mod categoric faptul ca „avocatul este obligat sa participe la toate sedintele convocate de consiliul baroului, la activitatile profesionale si la sedintele organelor de conducere din care face parte. Absentarea repetata si in mod nejustificat constituie abatere disciplinara.”