HOTARAREA nr.3

Din data de 15.04.2024

CAA-PHuser
7

HOTARAREA nr.3

Din data de 15.04.2024

Avand in vedere ca la prima convocare a Adunarii Generale, în urma votului electronic exprimat în temeiul art.68 alin.3 din din Legea Statutul C.A.A, si-au exprimat votul un numar de 41 de membri cu drept de vot ( 37 avocati si 4 pensionari care nu mai au calitatea de avocat) pentru Adunarea Generala a Filialei Prahova a C.A.A;

Având în vedere ca pentru a fi intrunit cvorumul era necesar sa-si exprime dreptul de vot un numar de 329 membrii ai CAA Filiala Prahova pentru Adunarea Generala a Filialei;

Se reconvoaca ADUNAREA GENERALA pentru data de 26.04.2024, odata cu ADUNAREA GENERALA A BAROULUI PRAHOVA

Astfel cum s-a stabilit prin Hotarârea nr.1/18.01.2024 si a Regulamantului adoptat în conformitate cu art.1141 din Legea nr. 72/2016-republicata, votul se va desfasura prin mijloace electronice, cvorumul urmând sa fie apreciat ca statutar în raport de numarul celor care voteaza electronic, în conformitate cu dispozitiile art. 68 alin.4 din Statutul C.A.A;

In temeiul art. 72 alin. 2 din Statutul C.A.A

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL FILIALEI PRAHOVA C.A.A.

HOTARASTE:

Art. 1. Se reconvoaca Adunarea Generala pentru data de 26.04.2024.

Art. 2. Se reia procedura de vot electronic la data de 26.04.2024 începând cu orele 08:00 pana la orele 23:59.

Art. 3. Ordinea de zi a Adunarii Generale a Avocatilor din Baroul Prahova va fi urmatoarea:

  • Descarcarea de gestiune pentru anul 2023;

  • Proiectia bugetara pe anul 2024;

  • Planul de Investitii pe anul 2024.

Presedinte

Av. Mircea Mitroiu