HOTARAREA nr.4

Din data de 29.04.2024

CAA-PHuser
5

HOTARAREA nr.4

Din data de 29.04.2024

1. Avand in vedere Procesul Verbal din data de 29.04.2023 al Comisiei de Organizare, Votare si Validare a Alegerilor din cadrul Adunarii Generale a Casei de Asigurari a Avocatilor Filiala Prahova, care a fost reconvocata la data de 26.04.2023, prin care s-au constatat ca în urma votului electronic exprimat, în temeiul art. 114 indice 1 din Legea 72/2016 și-au exprimat votul un numar de 131 membri ( 117 avocati din Baroul Prahova si 14 beneficiari de pensii care nu figureaza pe Tabloul Baroului Prahova) s-au constatat urmatoarele rezultate:

- Numarul de voturi pentru:

a. Descarcarea de gestiune pentru anul 2023;

 Da – 94 Abtineri – 31 Nu - 6

b. Adoptarea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2024;

Da – 97 Abtineri – 28 Nu - 6

c. Propunerea Proiectului de investitii pentru anul 2024;

Da – 85 Abtineri – 37 Nu- 9

2. Avand in vedere disp. art. 68 alin. 4 din Statutul C.A.A, care prevede ca a doua adunare generală ordinară, va avea loc la aceeași dată cu cea convocată de barou și va fi legal constituită cu participarea membrilor prezenți, iar hotărârile se iau cu votul majorității celor prezenți.

In temeiul art. 72 alin. 2 din Statatul C.A.A. 

Consiliul de Administratie al Filialei Prahova a C.A.A.

HOTARESTE

1. In cadrul Adunari Generale a Casei de Asigurari a Avocatilor Filiala Prahova,reconvocata la data de 26.04.2023, s-au adoptat: proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al filialei pentru anul 2024, decarcarea de gestiune a consiliului de administratie al filialei pentru anul 2023 si planul de investitii al filialei pentru anul 2024.

2.Se dispune comunicarea catre C.A.A. a actelor adoptate in cadrul Adunarii Generale a Filialei Prahova a C.A.A. din 26.04.2024.

3. Prezenta hotarare va fi postata pe site-urile Baroului Prahova si Filialei Prahova a C.A.A. 

Presedinte

Av. Mircea Mitroiu