Casa de Asigurari a Avocatilor - Filiala Prahova
Cariere


Filiala Prahova a Casei de Asigurari a Aavocatilor recruteaza personal in vederea ocuparii postului de Inspector Financiar/Economist .

Locul de munca: Sediul Filialei Prahova a Casei de Asigurari a Avocatilor este in Ploiesti, str. Mihai Bravu, nr. 2, Ploiesti, jud. Prahova

Durata contractului: Nedeterminata

Durata muncii: norma intreaga– 8 ore/ zi

Posturi vacante: 1

Acest job ti se potriveste daca:

 • Ai studii superioare in domeniul financiar contabil;

 • Ai experienta in activitate financiar-contabila de minimum 3 ani.

 • Esti o persoana organizata si ai abilitati bune de comunicare si negociere;

 • Ai abilitati de analiza, sinteza si adoptare a deciziilor cu promptitudine.

 • Ai Competente digitale: Windows, MS Office (Word, Excel, Outlook) – nivel avansat

 • Ai abilitati de gestionare eficienta a timpului, stabilire a prioritatilor si incadrare in termene;

 • Ai abilitati analitice: capacitate de analiza, sinteza, diagnoza si predictie;

 • Ai abilitati cognitive: gandire critica, creativitate, motivatie, flexibilitate si adaptabilitate;

 • Ai abilitati interpersonale: atentie sporita la detalii si orientare spre rezultate, autocontrol, diligenta, asertivitate.

 • Abilitati de comunicare: ascultare activa, relationare, comunicare eficienta si lucru in echipa, empatie, medierea si solutionarea conflictului.

 • Etica, onestitate si confidentialitate a datelor si informatiilor prelucrate

Cerinte care constituie avantaj pentru ocuparea postului:

 • Experienta profesionala in asistenta / consultanta in domeniu economic;

 • Cunoasterea unei limbii straine.

Descrierea jobului

Principalele atributii ale postului sunt:

 • Colaboreaza cu celelalte departamente ale institutiei;

Data limita pentru depunerea CV-urilor este 20.08.2023

Dupa expirarea termenului limita de depunere a candidaturilor, comisia de examinare va analiza continutul dosarelor candidatilor inscrisi urmarind indeplinirea cumulativa a cerintelor de profil ale postului pe baza documentelor prezentate (Scrisoare de intentie, CV si Diploma absolvire facultate insotita de foaia matricola).

Candidatii ale caror dosare indeplinesc cerintele vor fi selectati contactati pentru sustinerea unui interviu intr-un termen de maxim 30 zile.

Dosarul candidatului in vederea inscrierii la procesul de selectie si recrutare va contine:

 • Scrisoare de intentie

 • CV-ul din care sa rezulte indeplinirea conditiilor solicitate pentru ocuparea postului.

 • Diploma de absolvire facultate;

 • Foaia matricola;

In cazul in care candidatul va fi selectat dosarul va fi completat cu:

adeverinta medicala;

aviz psihologic;

extras de cazier judiciar;

Alte informatii:

Bibliografie:

 • Codul Civil si Codul de Procedura Civila;

 • Codul Muncii;

 • Legea 72/2016 si Statutul C.A.A.;

 • Legea 51/1995;

 • Legea contabilitatii nr. 82/1991.

Date de contact: telefon: 0722628552;    e-mail: filiala.ph.caa@gmail.com.

Publicarea anunturilor de recrutare se va face prin urmatoarele metode: website-ul institutiei https://www.baroul-prahova.ro/ si https://www.caaph.baroul-prahova.ro/, platforma specializata de recrutare.

Nota:
Sunt acceptate numai dosarele de candidatura care corespund cerintelor din anunt si contin toate formularele solicitate.

Dosarele de candidatura se depun pana la data de 20.08.2023, prin una din variantele:

 • personal la sediul unitatii Filiala Prahova a C.A.A., Bucuresti, str. Mihai Bravu, nr. 2, mun. Ploiesti, jud. Prahova,

 • prin posta la adresa sus mentionata;

 • prin e-mail la adresa filiala.ph.caa@gmail.com , cu mentiunea / subiectul ”Înscriere pentru postul de inspector fiscal/economist”