Decizia nr.3

Din data de 18 septembrie 2023

CAA-PHuser
1

 

Decizia nr.3

Din data de 18 septembrie 2023

 

Avand in vedere Regulamentul de Organizare a Adunarii Generale a Avocatilor din Baroul Prahova, Regulamentul de Organizare a Adunarii Generale a Filialei Prahova a Casei de Asigurari a Avocatilor 2023, precum si dispozitiile Legii 51/1995-republicata, Statutului Profesiei de Avocat, Legii nr. 72/2016 si Statutului CAA, Comisia de Solutionare a Contestatiilor, intrunita in mod legal la data de 18.09.2023;

Analizand contestatia formulata de doamna avocat Georgescu Adriana-Claudia, inregistrata la Baroul Prahova sub nr.3583/15.09.2023, in urma verificarilor efectuate,

 

 

Comisia de Solutionare a Contestatiilor

Decide:

Art.1 Respinge contestatia formulata de doamna avocat Georgescu Adriana Claudia, intrucat nu indeplineste conditiile art.III.5 din Regulament si art.55 alin.1 din Legea nr.51/1995 republicata, neavand vechime neintrerupta in profesie de cel putin 8 ani, cu doua voturi pentru si un vot impotriva, cu opinie separat formulata de doamna avocat Ghita Roxana.

Doamna avocat Rata Gabriela si doamna avocat Mocanu Nadia constata ca nu sunt indeplinite conditiile referitoare la vechimea neintrerupta in profesie de cel putin 8 ani, avand in vedere Decizia nr.276/15.11.2018.

Doamna avocat Ghita Roxana, formuleaza opinie separata in sensul admiterii contestatiei avand in vedere ca la dosarul personal al doamnei avocat Georgescu Adriana Claudia nu exista dovada comunicarii catre avocat a Deciziei nr 276/15.11.2018 de suspendare din profesie. Fata de acest aspect constata ca Decizia nr 276/15.11.2018 nu a produs efecte fata de terti cu atat mai mult cu cat contestatoarea nu a fost obligata la plata sumei de 3000 lei in conformitate cu art.1 din decizia mentionata.

Întrucat nu se face dovada comunicarii Decizei nr 276/15.11.2018, doamna avocat Ghita Roxana constata ca aceasta nu produce efecte fata de terti si contestatoarea indeplineste conditiile din Regulament, fapt pentru care voteaza pentru admiterea contestatiei.

Art.2 Prezenta decizie se comunica doamnei avocat Georgescu Adriana Claudia.

Art.3 Serviciul Secretariat va duce la indeplinire prezenta decizie.

 

Comisia de Solutionare a Contestiilor

Av Rata Gabriela

Av Mocanu Nadia

Av Ghita Roxana