Decizia nr.2

Din data de 18 septembrie 2023

CAA-PHuser
1

 

Decizia nr.2

Din data de 18 septembrie 2023

 

Avand in vedere Regulamentul de Organizare a Adunarii Generale a Avocatilor din Baroul Prahova, Regulamentul de Organizare a Adunarii Generale a Filialei Prahova a Casei de Asigurari a Avocatilor 2023, precum si dispozitiile Legii 51/1995-republicata, Statutului Profesiei de Avocat, Legii nr. 72/2016 si Statutului CAA, Comisia de Solutionare a Contestatiilor, intrunita in mod legal la data de 18.09.2023;

Analizand contestatia formulata de doamna avocat Tanasescu Carla Ileana, inregistrata la Baroul Prahova sub nr.3575/14.09.2023, in urma verificarilor efectuate,

 

 

Comisia de Solutionare a Contestatiilor

Decide:

Art.1 Respinge contestatia formulata de doamna avocat Tanasescu Carla Ileana intrucat nu indeplineste conditiile art.III.5 din Regulament si art.55 alin.1 din legea nr.51/1995 republicata, neavand vechime neintrerupta in profesie de cel putin 8 ani, avand in vedere Decizia nr.233/14.11.2018 de suspendare din profesie.

Art.2 Prezenta decizie se comunica doamnei avocat Tanasescu Carla Ileana.

Art.3 Serviciul Secretariat va duce la indeplinire prezenta decizie.

 

Comisia de Solutionare a Contestiilor

Av Rata Gabriela

Av Mocanu Nadia

Av Ghita Roxana