Decizia nr.1

Din data de 18 septembrie 2023

CAA-PHuser
8

 

Decizia nr.1

Din data de 18 septembrie 2023

 

Avand in vedere Regulamentul de Organizare a Adunarii Generale a Avocatilor din Baroul Prahova, Regulamentul de Organizare a Adunarii Generale a Filialei Prahova a Casei de Asigurari a Avocatilor 2023, precum si dispozitiile Legii 51/1995-republicata, Statutului Profesiei de Avocat, Legii nr. 72/2016 si Statutului CAA, Comisia de Solutionare a Contestatiilor, intrunita in mod legal la data de 18.09.2023;

Analizand contestatia formulata de domnul avocat Ciobanu Valentin Cristian, inregistrata la Baroul Prahova sub nr.3576/15.09.2023, in urma verificarilor efectuate,

 

 

Comisia de Solutionare a Contestatiilor

Decide:

Art.1 Respinge contestatia formulata de domnul avocat Ciobanu Valentin Cristian ca neintemeiata, intrucat nu indeplineste conditiile art.III.5 din Regulament si art.55 alin.1 din legea nr.51/1995 republicata, neavand vechime neintrerupta in profesie de cel putin 8 ani, avand in vedere Decizia nr.220/14.11.2018, cat si Decizia nr.345/01.08.2019.

Art.2 Prezenta decizie se comunica domnului avocat Ciobanu Valentin Cristian.

Art.3 Serviciul Secretariat va duce la indeplinire prezenta decizie.

 

Comisia de Solutionare a Contestiilor

Av Rata Gabriela

Av Mocanu Nadia

Av Ghita Roxana